ŻACZEK dla klas II SP

ŻACZEK KRAKOWSKI 2013/2014
 

Celem realizowanego przez STOWARZYSZENIE SZERSZE HORYZONTY programu edukacyjnego obejmującego projekty: Krakowski SMOCZUS (dla dzieci 5-6 letnich) RAJCUŚ KRAKOWSKI (dla dzieci 6-8 letnich) i ŻACZEK KRAKOWSKI (dla dzieci 7-9 letnich) jest przede wszystkim wsparcie nauczycieli realizujących edukację regionalną i umożliwienie im skorzystania z atrakcyjnych i dostosowanych do wymagań programowych wycieczek, spektakli i warsztatów tematycznych, które mogą się zakończyć przystąpieniem do konkursu. Program ten przewiduje udział w różnych aktywizujących  formach zajęć rozbudzających zaciekawienie, poszerzających wiedzę oraz kompetencje dzieci, a samo uczestnictwo w tych zajęciach ma być dla dzieci możliwością poznania różnych sposobów zdobywania wiedzy, w tym również poprzez zabawę.

W założeniach naszego programu zwracamy uwagę na praktyczne wykorzystanie zdobytych przez dzieci wiadomości i umiejętności, a prowadzone przez nas konkursy mają  pełnić funkcje motywacyjne i być podstawą do wspólnej zabawy i realizacji określonego celu (w tym roku było to budzenie wrażliwości na potrzeby osób niewidzących).

Sugerowany w regulaminach naszych konkursów udział całych zespołów klasowych wynika z możliwości powiązania udziału w konkursach z realizacją podstaw programowych nauczania zintegrowanego                           i z prowadzeniem normalnego procesu dydaktycznego.  Jednak nie zakładamy ingerowania w sposób tworzenia się grup czy prowadzenia przez nauczycieli naboru dzieci do grup wykonujących prace konkursowe, bowiem wynika on niejednokrotnie z przyjętych przez nauczyciela założeń wychowawczych             i dydaktycznych (często prace wykonywane są na dodatkowych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela z uczestniczącą w nich pewną grupą uczniów). Także samo przystąpienie do konkursu jest dobrowolne dla dzieci i zawsze łączy się  z koniecznością konfrontacji z innymi, którzy też podjęli takie wyzwanie.

W tym roku przyjmowaliśmy na konkurs wszystkie prace nadesłane z 35 klas -  bez przeprowadzania etapu szkolnego czy klasowego. Dlatego złożono aż 142 prace i przed JURY stanęła konieczność dokonania bardzo trudnego wyboru. Starannie oglądano wszystkie prace i brano pod uwagę walory każdej z nich, przy czym najważniejszym kryterium była NIEZWYKŁOŚĆ tych prac widoczna w zastosowaniu różnych faktur, dzięki którym ich zawartość mogą poznać osoby niewidome.

Zawsze prosimy o nadsyłanie przez nauczycieli swoich relacji i opisów z przebiegu realizacji podjętych działań, które są bardzo pomocne przy ustalaniu ostatecznych wyników. Dokumentacja fotograficzna i filmowa dołączona do nadesłanych na konkurs prac wskazuje, że przy tych pracach w pełni zaangażowane były dzieci, które wykonywały często bardzo trudne i precyzyjne czynności. Zatem komisja konkursowa, która zapoznała się z tą dokumentacją nie miała wątpliwości, co do zgodności wykonania przedstawionych i nagrodzonych  "Ksiąg" z zasadami regulaminowymi.

Prezentowana wystawa pokazuje różnorodność spojrzeń i sposobów realizacji, ale wszystkie prace zasługują na wielkie uznanie, bowiem mogą być dla oglądających inspiracją do innych działań plastycznych czy literackich.

Wszystkim autorom „KSIĄG NIEZWYKŁYCH” oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, gorąco gratulujemy  i życzymy dalszych sukcesów.


 
Protokół JURY konkursu
ŻACZEK KRAKOWSKI 2013/2014

1.       W dniu 26 marca 2014 Jury w składzie:

- Agata Żak - Koordynator Zespołu Oddziału dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

- Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, historyk sztuki, animator kultury

- Joanna Ślaga – Kierowniczka  Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Róża Książek-Czerwińska – z Działu Zbiorów Muzealnych Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzących „Dotknij kultury"

- Urszula Malczyk – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, animator kultury

 po przeglądzie 142 prac nadesłanych na konkurs postanowiło przyznać następujęce nagrody:

 GRAND PRIX 

klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 56 pod opieką p. Anny Nowaczyk

·      zespół w składzie: Alicja Piskorz, Wojciech Wsołek, Dominika Golda, Bartosz Wajda, Łukasz Tokarski, Magdalena Kułaga,

·      zespół w składzie: Hanna Kozłowska, Maria Markiewicz, Amelia Janiec, Antoni Czechowski, Mateusz Mazurek, Krystian Stryszowski

 
I MIEJSCE – ex aequo

klasa II a ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krakowie pod opieką p. Grażyny Śpiewak

·      zespół w składzie: Oliwia Chrzan, Ewelina Kasprzyk, Zuzanna Krętkowska, Bartosz Kubera, Paulina Kuczawska, Kaja Kupiec

·      zespół w składzie: Kuba Czerwiński, Michał Jędryk, Maks Meus, Szymon Śmitkowski, Krzysztof Wasilewski, Wojciech Życzkowski

klasa II b ze Szkoły Podstawowej Nr 95 pod opieką p. Marty Malarz

·      zespół w składzie: Milena Góral, Julia Stefaniuk, Patrycja Kiełbik, Karolina Kiełbik (Kiedik?), Martyna Żurek

·      zespół w składzie: Piotr Treuzinger, Krzysztof Leśniak, Mikołaj Maćków, Stanisław Książek, Kacper Szczepanik, Paweł Opocki

 
II MIEJSCE – ex aequo

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 78 pod opieką p. Grażyny Kryjomskiej

- zespół w składzie: Anna Węglarz, Zuzanna Boczkowska, Daria Górny, Norbert Kwiatek

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej i Agaty Biernat

- zespół w składzie: Sara Gniecka, Amelia Lach, Oliwier Hoang Viet, Szymon Lisowski,

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 111 pod opieką p. Teresy Smoleń

- zespół w składzie: Tomasz Gumulski, Danuta Krzysztańska, Nikola Madej, Mateusz Mech, Julia Pustelnik

 
III MIEJSCE – ex aequo

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Zuzanna Bochenek, Maja Bobek, Paweł Kramarz, Milena Sepko

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 95 pod opieką p. Liliany Knofliczek

- zespół w składzie: Emma Starmach, Urszula Malinowska, Marta Perzanowska, Karol Filipiak, Nelly Czyż, Emilia Michna

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Emilia Wieczorek, Jakub Zazula, Bartłomiej Zazula, Nataniel Slęczka, Julia Pawlik

 
WYRÓŻNIENIA:

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką Ewy Baczyńskiej

- zespół w składzie: Amelia Jasińska, Urszula Konior, Michalina Kuzio, Zofia Marmuźniak, Alicja Stopa

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką p. Marty Przybysz

- zespół w składzie: Sylwia Wojtczak, Katarzyna Łabaj, Aleksandra Budzińska, Lena Bielska

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 93 pod opieką p.Marty Wcisło

- zespół w składzie: Aleksandra Broniszewska, Wiktoria Janas, Emilia Kowal, Nadia Kula, Jadwiga Łażewska, Karolina Salawa

klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 138 pod opieką p. Elżbiety Dąbroś

- zespół w składzie: Patryk Chwiej, Łukasz Goch, Julia Grzybowska, Kinga Skulska, Oliwier Tomczyk

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 159 pod opieką Ewy Słowik

- zespół w składzie: Anna Cieślicka, Katarzyna Obara, Maria Rutowicz, Adam Markocki

Klasa II c z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pod opieką p. Izabeli Przybylskiej

- zespół w składzie: Bruno Grzeszykowski, Paweł Włodarczyk, Justyna Kozłowska, Lena Juda, Emilia Włodarczyk

WYRÓŻNIENIA  ZA  KSIĘGI   INDYWIDUALNE:

  • Aurelia Łapka - z klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 111
  • Maciej Woźniakz klasy II c ze szkoły Podstawowej nr 36
 

2.       Zarząd Stowarzyszenia postanowił nagrodzić nauczycielki, które  nadesłały swoje relacje:

p. Grażynę Śpiewak wychowawczynie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie

p. Teresę Smoleń wychowawczynie klasy Iib ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

p. Annę Nowaczyk wychowawczynie klasy II a ze Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie

     oraz wyróżnić :

p. Bogumiłę Gołdynię wychowawczynie klasy Iib ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie

p. Wiolettę Burdek wychowawczynie klasy kl. Iia ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

 

3.       Ponadto część ksiąg nadesłanych na konkurs została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową,

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 159 pod opieką p. Ewy Słowik

- zespół w składzie: Weronika Marek, Maria Grochal, Mikołaj Włodek, Stanisław Kuczyński

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Ewy Sasiak

- zespół w składzie: Bruno Zmarlicki, Mikołaj Nowakowski, Paweł Rycerz, Paweł Szawica

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Kamila Pękala, Mateusz Borzęcki, Patryk Kwaśniewski, Szymon Jurek, Jakub Jaworski, Zuzanna Zyguła

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Aleksandra Sikora, Eryk Chmiel, Kacper Jewuła, Patrycja Stokłosa, Dagmara Zielińska, Klaudia Ziembla,

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej  nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Mateusz Kamieniarz, Wiktoria Owsianka, Amelia Piaseczna, Nikola Smok, Kamil Rogóż, Kamil Kawecki

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Kamila Górka, Gabriela Mazur, Kamila Ptasznik, Julia Sitko

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Kamil Knapik, Mikołaj Malara, Hubert Miękina, Nikodem Nosek

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką p. Magdaleny Kołodziejczyk

- zespół w składzie: Jakub Banasik, Marcin Kinasz, Piotr Kula, Dominik Reichardt

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Joanna Buś, Kalina Bernatowicz, Wiktor Łapczyński, Nikola Ondyczy

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Amelia Łaskawiec, Wiktor Kapełka, Filip Grodowski, damian Grobelny

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Mikołaj Markut, Gabriela Niewiara, Oliwia Patoła, Eryk Kutyła, Dawid Bednarczyk

4.       Jury przyjęło, że:

·Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

·Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 31 marca 2014 poprzez umieszczenie na stronie www.akademiazakowska.pl/konkursy o Krakowie/ Żaczek dla klas II SP.

·Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. o godz. 8.30 w Auli Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15. Na galę zapraszeni są  UCZNIOWIE z zespołów, które zdobyły NAGRODY i WYRÓŻNIENIA (pod opieką osoby dorosłej).

·Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas gali, będzie można odebrać przy okazji zwiedzania wystawy w bibliotece (ale tylko w czasie trwania wystawy).

·Wystawa przygotowana będzie od 5 do 26 kwietnia 2014 r w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) w Oddziale dla Dzieci (parter, pokój 48), w godzinach otwarcia biblioteki (pon., wt., śr., pt.: 10.00- 19.00, czw.: 12.00 -19.00, sob. 10.00-14.00)

5.       Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

 
Kraków, 26 marca 2014 r
 

 

STOWARZYSZENIE SZERSZE HORYZONTY
wraz z
MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO,
WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ w KRAKOWIE i AKADEMIĄ ŻAKOWSKĄ
zapraszają uczniów klas II szkół podstawowych
do udziału w III edycji konkursu
ŻACZEK  KRAKOWSKI 2013-2014
 
REGULAMIN KONKURSU
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Celami konkursu są przede
·rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa.
·umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych.
·Pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń
·wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań  i poszukiwania odpowiedzi
·nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego
·zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej
2.Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Akademia Żakowska
3.Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 2 listopada 2013 r. do 22 marca.2014 r.
4.Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci “Księgi Niezwykłe” z zastosowaniem różnych technik i materiałów umożliwiających ich odczytanie także osobom niewidomym
 
II. UCZESTNICY KONKURSU
1.Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas
2.W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.
3.Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.
 
 
III. ZASADY KONKURSU
4.Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 30 listopada 2013 r. – formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com, Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.
5.Przygotowanie tematyczne klasy przez nauczyciela lub udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 2 listopada 2013 r. do 15 marca 2014 r.
·“ U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”– warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – czas trwania 45 – 60 min, cena od dziecka 3zł (możliwość realizacji od 2 listopada 2012 r.). Rezerwacja telefoniczna : 12 663 13 08
·“WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na terenie Dzielnicy Uniwersyteckiej w Krakowie, łączny czas trwania: 1,5 godziny zegarowej, cena 9 zł/dziecka (możliwość realizacji od 25 listopada 2012 r.). Rezerwacja terminów: Akademia Żakowska, telefony: 0 515 076 126 lub 0 511 727 104
·“ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min, cena 10 zł/dziecka (możliwość realizacji od 25 listopada 2012 r.) Rezerwacja terminów: Akademia Żakowska, telefony: 0 515 076 126 lub 0 511 727 104
6.Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) „Ksiąg Niezwykłych”  - prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki., jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.
7. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące 4-6 dzieci. Księgi przygotowane przez dzieci mogą zawierać maksymalnie 4 karty + okładki i powinny być wykonane z materiałów o zróżnicowanej fakturze umożliwiającej zapoznanie się z ich treścią zarówno osobom widzącym, jak i niewidomym.
8.Prace powinny mieć metryczkę umieszczoną na ostatniej stronie księgi Uwaga! wzór metryczki znajduje się w załączniku do regulaminu
9. Nauczycieli - opiekunów klas przystępujących do konkursu organizatorzy zachęcają do przygotowania dokumentacji  z realizacji zadań w ramach konkursu w formie relacji lub opisu (maks. 2 str. A4 + 3-6 zdjęć w wersji papierowej i na CD). Autorzy najciekawszych  relacji lub opisów otrzymają nagrody.
10.Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 17 do 22 marca 2014 r. pod adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem “KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”..
11.Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych organizatorów do dnia 30 marca 2014 r.
12.Decyzja jury jest ostateczna.
 
IV.UWAGI KOŃCOWE
13.Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się dnia 3 kwietnia 2014 r. – o godzinie 8.30 w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego
14.Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się kwietniu 2014 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul, Rajskiej.
15.Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.
 
WAŻNE
Z uwagi na możliwość przeprowadzenia samodzielnych zajęć tematycznych przez nauczyciela organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Formularz zgłoszenia na kurs znajduje się na stronie www.akademiazakowska.pl
 
Załącznik 1.:
                                                     KARTA  ZGŁOSZENIA  GRUPY/KLASY 
 DO   KONKURSU ŻACZEK
rok szkolny………………..
       Uwaga! Każda grupa/klasa powinna być zgłoszona oddzielnie 
 
nazwa,  adres  i  telefon szkoły lub placówki/organizacji 
…………………………………………………………………………………………………...
 
klasa …….    liczba  uczniów/uczestników ………………
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ………………………………………………………………………..
kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna :
tel.: ...........................................................  e-mail: ….......................................................................…………… 
 
Załącznik 2:
 
 
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ/ GRY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
(proszę wpisać nazwę konkursu)
 
....................................................................................................................................................
 
nazwa i adres placówki……………………………………………….………………………
oznaczenie klasy i zespołu…………………………………………………………………..
 
AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :