ŻACZEK dla klas II SP

                                                              ŻACZEK 
  współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką  Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2014 – marzec 2015)
 

Rezultatem mają być prace w formie książki pt.KSIĘGA TAJEMNIC(wykonane przez zespoły 4-6 dzieci)

Zgłoszenia -od 15 października do 30 listopada 2014

Realizacja wycieczek, warsztatów muzealnych i spektakli - od 3 listopada 2014 do 14 marca 2015

Oddawanie pracKSIĄG TAJEMNIC (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska)- 23-28 marca 2015

Gala rozdania nagródAula Collegium Maius UJ - II tydzień kwietnia 2015 

Wystawa (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska) -od 13 do 30 kwietnia 2015

Koszty:

wycieczka WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI po Dzielnicy Uniwersyteckiej – 10 zł/dziecko

spektakl + warsztaty edukacyjne pt.„ ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA (w szkole) – 10 zł/dziecko

warsztaty muzealne pt. „U ŹRÓDEŁ WIEDZYw Muzeum UJ Collegium Mauis  - 3 zł/dziecko

Regulamin umieszczony będzie  30 września 2014 w zakładce Konkursy o Krakowie/Żaczek

 
Protokół JURY konkursu
ŻACZEK KRAKOWSKI 2013/2014

1.       W dniu 26 marca 2014 Jury w składzie:

- Agata Żak - Koordynator Zespołu Oddziału dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

- Aleksandra Rzońca – prezes Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, historyk sztuki, animator kultury

- Joanna Ślaga – Kierowniczka  Działu Oświatowego Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Róża Książek-Czerwińska – z Działu Zbiorów Muzealnych Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzących „Dotknij kultury"

- Urszula Malczyk – Członek Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, animator kultury

 po przeglądzie 142 prac nadesłanych na konkurs postanowiło przyznać następujęce nagrody:

 GRAND PRIX 

klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 56 pod opieką p. Anny Nowaczyk

·      zespół w składzie: Alicja Piskorz, Wojciech Wsołek, Dominika Golda, Bartosz Wajda, Łukasz Tokarski, Magdalena Kułaga,

·      zespół w składzie: Hanna Kozłowska, Maria Markiewicz, Amelia Janiec, Antoni Czechowski, Mateusz Mazurek, Krystian Stryszowski

 
I MIEJSCE – ex aequo

klasa II a ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Krakowie pod opieką p. Grażyny Śpiewak

·      zespół w składzie: Oliwia Chrzan, Ewelina Kasprzyk, Zuzanna Krętkowska, Bartosz Kubera, Paulina Kuczawska, Kaja Kupiec

·      zespół w składzie: Kuba Czerwiński, Michał Jędryk, Maks Meus, Szymon Śmitkowski, Krzysztof Wasilewski, Wojciech Życzkowski

klasa II b ze Szkoły Podstawowej Nr 95 pod opieką p. Marty Malarz

·      zespół w składzie: Milena Góral, Julia Stefaniuk, Patrycja Kiełbik, Karolina Kiełbik (Kiedik?), Martyna Żurek

·      zespół w składzie: Piotr Treuzinger, Krzysztof Leśniak, Mikołaj Maćków, Stanisław Książek, Kacper Szczepanik, Paweł Opocki

 
II MIEJSCE – ex aequo

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 78 pod opieką p. Grażyny Kryjomskiej

- zespół w składzie: Anna Węglarz, Zuzanna Boczkowska, Daria Górny, Norbert Kwiatek

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej i Agaty Biernat

- zespół w składzie: Sara Gniecka, Amelia Lach, Oliwier Hoang Viet, Szymon Lisowski,

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 111 pod opieką p. Teresy Smoleń

- zespół w składzie: Tomasz Gumulski, Danuta Krzysztańska, Nikola Madej, Mateusz Mech, Julia Pustelnik

 
III MIEJSCE – ex aequo

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Zuzanna Bochenek, Maja Bobek, Paweł Kramarz, Milena Sepko

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 95 pod opieką p. Liliany Knofliczek

- zespół w składzie: Emma Starmach, Urszula Malinowska, Marta Perzanowska, Karol Filipiak, Nelly Czyż, Emilia Michna

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Emilia Wieczorek, Jakub Zazula, Bartłomiej Zazula, Nataniel Slęczka, Julia Pawlik

 
WYRÓŻNIENIA:

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką Ewy Baczyńskiej

- zespół w składzie: Amelia Jasińska, Urszula Konior, Michalina Kuzio, Zofia Marmuźniak, Alicja Stopa

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką p. Marty Przybysz

- zespół w składzie: Sylwia Wojtczak, Katarzyna Łabaj, Aleksandra Budzińska, Lena Bielska

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 93 pod opieką p.Marty Wcisło

- zespół w składzie: Aleksandra Broniszewska, Wiktoria Janas, Emilia Kowal, Nadia Kula, Jadwiga Łażewska, Karolina Salawa

klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 138 pod opieką p. Elżbiety Dąbroś

- zespół w składzie: Patryk Chwiej, Łukasz Goch, Julia Grzybowska, Kinga Skulska, Oliwier Tomczyk

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 159 pod opieką Ewy Słowik

- zespół w składzie: Anna Cieślicka, Katarzyna Obara, Maria Rutowicz, Adam Markocki

Klasa II c z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pod opieką p. Izabeli Przybylskiej

- zespół w składzie: Bruno Grzeszykowski, Paweł Włodarczyk, Justyna Kozłowska, Lena Juda, Emilia Włodarczyk

WYRÓŻNIENIA  ZA  KSIĘGI   INDYWIDUALNE:

  • Aurelia Łapka - z klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 111
  • Maciej Woźniakz klasy II c ze szkoły Podstawowej nr 36
 

2.       Zarząd Stowarzyszenia postanowił nagrodzić nauczycielki, które  nadesłały swoje relacje:

p. Grażynę Śpiewak wychowawczynie klasy II a ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie

p. Teresę Smoleń wychowawczynie klasy Iib ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

p. Annę Nowaczyk wychowawczynie klasy II a ze Szkoły Podstawowej Nr 56 w Krakowie

     oraz wyróżnić :

p. Bogumiłę Gołdynię wychowawczynie klasy Iib ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie

p. Wiolettę Burdek wychowawczynie klasy kl. Iia ze Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie

 

3.       Ponadto część ksiąg nadesłanych na konkurs została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową,

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 159 pod opieką p. Ewy Słowik

- zespół w składzie: Weronika Marek, Maria Grochal, Mikołaj Włodek, Stanisław Kuczyński

Klasa II a ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Ewy Sasiak

- zespół w składzie: Bruno Zmarlicki, Mikołaj Nowakowski, Paweł Rycerz, Paweł Szawica

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Kamila Pękala, Mateusz Borzęcki, Patryk Kwaśniewski, Szymon Jurek, Jakub Jaworski, Zuzanna Zyguła

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Aleksandra Sikora, Eryk Chmiel, Kacper Jewuła, Patrycja Stokłosa, Dagmara Zielińska, Klaudia Ziembla,

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej  nr 98 pod opieką p. Katarzyny Czajkowskiej

- zespół w składzie: Mateusz Kamieniarz, Wiktoria Owsianka, Amelia Piaseczna, Nikola Smok, Kamil Rogóż, Kamil Kawecki

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Kamila Górka, Gabriela Mazur, Kamila Ptasznik, Julia Sitko

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach pod opieką p. Ewy Flagi

- zespół w składzie: Kamil Knapik, Mikołaj Malara, Hubert Miękina, Nikodem Nosek

Klasa II c ze Szkoły Podstawowej nr 36 pod opieką p. Magdaleny Kołodziejczyk

- zespół w składzie: Jakub Banasik, Marcin Kinasz, Piotr Kula, Dominik Reichardt

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Joanna Buś, Kalina Bernatowicz, Wiktor Łapczyński, Nikola Ondyczy

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Amelia Łaskawiec, Wiktor Kapełka, Filip Grodowski, damian Grobelny

Klasa II b ze Szkoły Podstawowej nr 98 pod opieką p. Anny Koniecznej

- zespół w składzie: Mikołaj Markut, Gabriela Niewiara, Oliwia Patoła, Eryk Kutyła, Dawid Bednarczyk

4.       Jury przyjęło, że:

·Ustalenia komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.

·Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 31 marca 2014 poprzez umieszczenie na stronie www.akademiazakowska.pl/konkursy o Krakowie/ Żaczek dla klas II SP.

·Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. o godz. 8.30 w Auli Collegium Maius przy ul. Jagiellońskiej 15. Na galę zapraszeni są  UCZNIOWIE z zespołów, które zdobyły NAGRODY i WYRÓŻNIENIA (pod opieką osoby dorosłej).

·Nagrody, które nie zostaną odebrane podczas gali, będzie można odebrać przy okazji zwiedzania wystawy w bibliotece (ale tylko w czasie trwania wystawy).

·Wystawa przygotowana będzie od 5 do 26 kwietnia 2014 r w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1) w Oddziale dla Dzieci (parter, pokój 48), w godzinach otwarcia biblioteki (pon., wt., śr., pt.: 10.00- 19.00, czw.: 12.00 -19.00, sob. 10.00-14.00)

5.       Na tym Jury zakończyło swoje obrady.

 
Kraków, 26 marca 2014 r
 

 

Załącznik 1.:
                                                     KARTA  ZGŁOSZENIA  GRUPY/KLASY 
 DO   KONKURSU ŻACZEK
rok szkolny………………..
       Uwaga! Każda grupa/klasa powinna być zgłoszona oddzielnie 
 
nazwa,  adres  i  telefon szkoły lub placówki/organizacji 
…………………………………………………………………………………………………...
 
klasa …….    liczba  uczniów/uczestników ………………
imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ………………………………………………………………………..
kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna :
tel.: ...........................................................  e-mail: ….......................................................................…………… 
 
Załącznik 2:
 
 
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ/ GRY ZGŁOSZONEJ DO KONKURSU
(proszę wpisać nazwę konkursu)
 
....................................................................................................................................................
 
nazwa i adres placówki……………………………………………….………………………
oznaczenie klasy i zespołu…………………………………………………………………..
 
AUTORZY PRACY PLASTYCZNEJ/PROJEKTU :